10/11/2017 Краєзнавці Запоріжжя запрошують на конференцію з питань нематеріальної культурної спадщини

Запрошуємо 

10 листопада 2017р. 

на І Всеукраїнську науково-практичну краєзнавчу конференцію  

«Нематеріальна культурна спадщина Запорожжя - живий скарб України: проблеми дослідження, збереження та розвитку» 

 


Конференція пройде в межах заходів

Запорізької обласної організації Національної спілки краєзнавців України

до 170-річчя від дня народження Якова Новицького

 

 початок о  10-00

в приміщенні «МУЗЕЮ МІСТА ЗА ПОРОГАМИ»

м.Запоріжжя, бул.Центральний,3

(Будинок Взуття, 2-й поверх)

 

Організатор:

Запорізька обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Співорганізатори:

Запорізьке наукове товариство ім.Я.Новицького

Запорізька обласна організація Національної спілки  майстрів

 народного мистецтва України

Національний заповідник «Хортиця»

КУ «Обласний методичний центр культури і мистецтва» ЗОР

Департамент культури, туризму, національностей та релігії ЗОДА

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека

Запорізький обласний краєзнавчий музей

 

 НА ОБГОВОРЕННЯ ПРОПОНУЮТЬСЯ НАСТУПНІ ПРОБЛЕМИ:

1. Дослідження нематеріальної культурної спадщини в Україні: сучасний стан, регіональні особливості, проблемні питання та шляхи їх вирішення.

2. Ідентифікація та фіксація елементів нематеріальної культурної спадщини: український та міжнародний досвід, особливості Запорозького регіону.

3. Етнографічні експедиції та інші форми дослідження і вивчення нематеріальної культурної спадщини в середовищі проживання її носіїв.

4. Народні ремесла та промисли як частини нематеріальної культурної спадщини України: сучасний стан, проблеми відродження та перспективи розвитку.   

5. Українська мова як джерело нематеріальної спадщини та спосіб трансляції культури та національного характеру.

6. Народні музичні традиції та фольклор у збереженні етнічної мови культури та проблемні питання їх фіксації та популяризації як елементів нематеріальної спадщини.

7. Стан та перспективи захисту, збереження та розвитку нематеріальної культурної спадщини - важливої складової культурної самобутності та самоідентифікації.

8. Місце та роль Національних творчих спілок та майстрів традиційного народного мистецтва в секторі нематеріальної культурної спадщини України.

9. Мистецька освіта в контексті розвитку традиційної художньої культури та передачі традиційних знань і навичок. Механізми спадкоємності елементів нематеріальної культурної спадщини.

10. ІТ-технології як інструмент фіксації та популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини та інтеграції їх у цифровий простір.

11.  Збереження і фіксація культурної спадщини бібліотеками та архівами.

12. Краєзнавча, туристична діяльність та фестивальний рух як способи збереження і популяризації нематеріальної культурної спадщини.

13. Роль музеїв та музейних освітніх програм у збереженні та реконструкції нематеріальної культурної спадщини. Етномузеї, етнопарки, скансени як найбільш ефективна форма збереження та презентації культурної спадщини.

14. Інтерпретація (авторська) нематеріальної культурної спадщини в літературі та мистецтві.

15. Особливості формування та перспективи внесення елементів до обласних переліків та національного реєстру нематеріальної культурної спадщини.

16. Нематеріальна культурна спадщина як соціально-економічний ресурс розвитку регіону та країни.

 Перелік тем та питань для обговорення не є вичерпним.

 

В програмі Конференції:

-          Презентація    елементів  культурної спадщини Запорозького краю.

-          Виставка-продаж робіт майстрів народного традиційного мистецтва.

 

В межах конференції пройде тренінг «Українська етнопедагогіка в сьогоденні», який проведе методист Національного музею історії України - Ярослава Музиченко.

В програмі тренінгу (з 14.00 до 16.00 год.):

«Українська етнопедагогіка» - національна система виховання дітей. Презентація

Практикуми: «Символіка народного мистецтва» та «Ритміка (ударні й шумові музичні інструменти - стародавня закличка)».

Інтерактиви: «Видатні етнопедагоги України» та «Різдвяні свята».

 

Для складання програми конференції необхідно до 08 листопада 2016 р. надіслати Заявку на участь у конференції та/або матеріали доповіді на електронну адресу zoonsku@ukr.net  з позначкою «Краєзнавча конференція».

 

    Заплановане видання збірки матеріалів конференції в спеціальному випуску електронного часопису Запорізької обласної організації Національної спілки краєзнавців України  «КРАЄЗНАВСТВО ЗАПОРОЖЖЯ» - zpkrai.jimdo.com.

 

Телефон для довідок: 067-613-49-80   095-230-29-27    

 e-mail: zoonsku@ukr.net

Контакта особа: Денисенко Олена

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: Обсяг матеріалу - до 15 повних сторінок. Текст подається в електронному варіанті у форматі Word. Текст  друкується шрифтом Times New Roman, 12 кегль через 1 інтервал  і  вирівнюється на ширину листа, без переносів. Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см. Поля: зліва – 2,5 см, справа, зверху, знизу – 2 см. Оформлення списку літератури та джерел – 11 кегль. Ілюстрації, таблиці, схеми, діаграми подаються окремо у форматі .tif , JPEG або .jpg з підписами до них.  Інформацію про автора (авторів) необхідно розмістити перед заголовком доповіді без скорочень за наступною послідовністю: прізвище, ім′я, по-батькові (повністю); науковий ступінь, наукове звання (якщо є); посада й місце роботи - обов′язково (для непрацюючого пенсіонера – науковий фах чи отримана фахова освіта); електронна адреса – обов′язково (за відсутності – поштова адреса); телефон – обов′язково.  Посилання на літературу і джерела слід наводити у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією (наприклад [3, 12], де 3 – порядковий номер у списку використаних джерел, 12 – номер сторінки).  В одних дужках має бути лише один номер посилання; у тексті посилання – одне чи кілька джерел (або текст зауваження чи примітки). Текс посилання наприкінці тексту статті після заголовку «Джерела та література».

 

Оргкомітет витрат із проїзду, проживання, харчування учасників конференції не несе.

 

Зразок оформлення заявки:

ЗАЯВКА

На участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Нематеріальна культурна спадщина Запорожжя - живий скарб України: проблеми дослідження, збереження та розвитку»

10 листопада 2017р., м.Запоріжжя

 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)_________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)_______________________

 

Місце роботи _____________________________________________________

Поштова адреса, телефон (обов’язково) ________________________________

Електронна адреса (обов’язково)______________________________________

Тема доповіді:_____________________________________________________

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити):

Очна / Заочна ____________

Download
Інфолист І Всеукраїнської конференції «Нематеріальна культурна спадщина Запорожжя - живий скарб України"
10 11 2017 Інфолист Запоріжжя конференці
Adobe Acrobat Document 223.8 KB